Weak negative associations between avian influenza virus infection and movement behaviour in a key host species, the mallard (Anas platyrhynchos)

J.G.B. van Dijk, Erik Kleyheeg, Merel Soons, Bart A. Nolet, R.A.M Fouchier, M.R.J. Klaassen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Weak negative associations between avian influenza virus infection and movement behaviour in a key host species, the mallard (Anas platyrhynchos)'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences

Agriculture & Biology