Weak orientation and direction selectivity in lateral geniculate nucleus representing central vision in the gray squirrel Sciurus carolinensis

Julia B Zaltsman, J Alexander Heimel, Stephen D Van Hooser

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

218 Downloads (Pure)

Vingerafdruk Duik in de onderzoeksthema's van 'Weak orientation and direction selectivity in lateral geniculate nucleus representing central vision in the gray squirrel Sciurus carolinensis'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences