Weaning initiation patterns and subsequent linear growth progression among children aged 2-4 years in India

S. Padmadas, I. Hutter, F.J. Willekens

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)855-863
TijdschriftInternational Journal of Epidemiology
Volume31
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit