Web 2.0 and the Semantic Web in Research from a Historical Perspective. The designs of Paul Otlet (1868-1944) for telecommunication and machine readable documentation to organize research and society

C. van den Heuvel

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)214-226
  TijdschriftKnowledge Organization
  Volume36
  Nummer van het tijdschrift4
  StatusGepubliceerd - 2009

  Citeer dit