Web 2.0 and the Semantic Web in Research from a Historical Perspective: The Designs of Paul Otlet (1868-1944) for Telecommunication and Machine Readable Documentation to Organize Research and Society

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

    9 Citaten (Scopus)
    Originele taal-2Niet gedefinieerd
    StatusGepubliceerd - 2009

    Citeer dit