Web issue analysis: An Integrated Water Resource Management case study

M. Thelwall, K. Vann, R. Fairclough

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1303-1314
  TijdschriftJournal of the American Society for Information Science and Technology
  Volume57
  Nummer van het tijdschrift10
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit