Weber Naturally [Review of: (2009) Max Weber. A biography]

S. Farris

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)118-120
TijdschriftThe Philosophers' Magazine
Volume3
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit