Webindicators: a new generation of S&T indicators

A. Scharnhorst, P. Wouters

    Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

    166 Downloads (Pure)

    Vingerafdruk

    Duik in de onderzoeksthema's van 'Webindicators: a new generation of S&T indicators'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

    Social Sciences