WebindicatorsWebindicators - a new generation of S&T indicators

A. Scharnhorst, P. Wouters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Aantal pagina's21
  TijdschriftCybermetrics
  Volume10
  Nummer van het tijdschrift1
  StatusGepubliceerd - 2006

  Citeer dit