Webquest Via een oude oorkonde naar Hollywood

G.A.M. Van Synghel, Gerard Sonnemans

Onderzoeksoutput: Niet-tekstuele vormWebsitePopulair

Samenvatting

Webquest over oorkonden voor het voortgezet onderwijs.
Originele taal-2Nederlands
StatusGepubliceerd - 2011

Citeer dit