Weg van de histoire bataille [Review of: Hervé Drévillon, Bertrand Fonck en Michel Roucaud (eds.), Guerres et armées napoléoniennes. Nouveaux regards (Parijs 2013)]

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieWetenschappelijk

24 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)161-162
Aantal pagina's2
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume128
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2015

Keywords

  • Napoleontische legers
  • Napoleontische oorlogen

Citeer dit