Wegwijs in beleid voor duurzame toegang: Wegwijzer Certificering

Marcel Ras, Stephanie Bosschaert (Co-auteur), Ilona von Stein (Co-auteur)

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

63 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)14-16
Aantal pagina's3
TijdschriftIP. Vakblad voor informatieprofessionals
Volume2021
Nummer van het tijdschrift2
DOI's
StatusGepubliceerd - 11 mrt. 2021

Citeer dit