Weight dependent modulation of motor resonance induced by weight estimation during observation of partially occluded lifting actions

Nikola Valchev, Inge Zijdewind, C. Keysers, Valeria Gazzola, Alessio Avenanti, Natasha M Maurits

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

100 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Weight dependent modulation of motor resonance induced by weight estimation during observation of partially occluded lifting actions'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Medicine & Life Sciences

Social Sciences