Weighted trait-abundance early warning signals better predict population collapse

C. Clements (Co-auteur), M. Van de Pol, Arpat Ozgul

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

98 Downloads (Pure)

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'Weighted trait-abundance early warning signals better predict population collapse'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Earth & Environmental Sciences