Weijnen en het interlinguaal syntactisch onderzoek

S. Barbiers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

270 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)44-60
TijdschriftTaal & Tongval
Volume62
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit