Weinig behoefte aan collectieve pensioenregeling voor zzp’ers

H.P. van Dalen, K. Henkens, W.S. Conen, J. Schippers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

6 Downloads (Pure)

Samenvatting

H.P. van Dalen, K. Henkens, W. Conen en J. Schippers, 2015, Weinig behoefte aan collectieve pensioenregeling voor zzp’ers, ESB, 100 (4715), blz. 468-470.
In het debat over het pensioenstelsel krijgt de pensioenvoorziening
van zzp’ers veel aandacht. In het huidige stelsel hebben vooral
oudere, hoogopgeleide zelfstandigen een aanvullend pensioen. De
belangrijkste belemmering voor het afsluiten van een aanvullend
pensioen zijn de bijbehorende hoge kosten. Dit heeft tot gevolg
dat zzp’ers weinig belangstelling hebben voor deelname aan collectieve
pensioenregelingen en ook weinig zien in van bovenaf opgelegde
solidariteit.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)468-470
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume100
Nummer van het tijdschrift4715
StatusGepubliceerd - 2015

Citeer dit