Weinig ouderen overleven hun kinderen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

25 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)69-72
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume21
Nummer van het tijdschrift9
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit