Weinig overtuigende herdruk [Review of: (1999) Alpertus van Metz, Gebeurtenissen van deze tijd. Een fragment over bisschop Diederik I van Metz en De mirakelen van de heilige Walburg in Tiel, vert. door H. van Rij]

P.N. Noomen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveBoek/film/artikelrecensieProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)23-25
TijdschriftSIGNUM: Nieuwsbrief
Volumejrg. 14
StatusGepubliceerd - 2002

Citeer dit