Welke kiezers zweven het meest?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

20 Downloads (Pure)

Samenvatting

De verkiezingsstrijd van 2012 kenmerkte zich door een nek-aan-nekrace
tussen de VVD en de PvdA. Deze partijen trokken dan ook veel zwevende
kiezers naar zich toe, die hoopten door een strategische stem Rutte dan
wel Samsom het Torentje in te helpen. Toen de VVD en PvdA uiteindelijk
met elkaar gingen regeren leken veel van deze strategische stemmers
toch niet helemaal tevreden met dat resultaat. Waar zijn zij sindsdien
heen gezweefd?
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume33
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit