Welke lessen wil Duitsland trekken uit het verleden?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

Samenvatting

Voor Duitsland is het verleden reden om pro-Israël te zijn. Voor Namibië, het welhaast vergeten slachtoffer van een Duitse koloniale genocide, is het een reden om het geweld van Israël tegen burgers in Gaza te veroordelen. Welke lering kan Duitsland trekken uit zijn genocidale verleden?
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftDe Groene Amsterdammer
StatusGepubliceerd - 19 feb. 2024

Citeer dit