Welke werkgevers laten mensen doorwerken na de AOW-leeftijd?

J. Oude Mulders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

10 Downloads (Pure)

Samenvatting

Werken na de AOW-leeftijd is een klein, maar langzaam groeiend fenomeen. Het kan mensen die nog niet klaar zijn om met pensioen te gaan helpen betrokken te blijven bij het arbeidsproces, met bijkomende voordelen als sociale contacten, structuur en een financiële aanvulling op het pensioeninkomen. Het werkgeversperspectief op werken na de AOW-leeftijd bleef echter grotendeels onderbelicht. In dit artikel is onderzocht welke organisaties ervaring hebben met mensen die doorwerken na hun AOW-leeftijd en wat voor werkgevers overwegingen zijn om dit te faciliteren. Uit de resultaten blijkt dat vooral grote organisaties met relatief veel oudere werknemers vaak ervaring hebben met doorwerkende AOW'ers. In veel organisaties gaat het echter om slechts een paar gevallen per jaar. Werkgevers blijken vaak alleen geïnteresseerd te zijn in een dienstverband na de AOW-leeftijd als een werknemer over unieke kennis of ervaring beschikt, en zelf het initiatief neemt tot een nieuw dienstverband. Loon inleveren is vanuit werkgeversperspectief vaak geen vereiste, al worden wel duidelijke afspraken gemaakt over de lengte van het nieuwe dienstverband. Doorwerken na de AOW-leeftijd toestaan uit sociaal oogpunt komt daarentegen niet vaak voor.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)395-406
TijdschriftTijdschrift voor arbeidsvraagstukken
Volume35
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - dec. 2019

Citeer dit