Wellbeing depends on social relationship characteristics: comparing different types and providers of support to older adults

E.-M. Merz, O. Huxhold

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)843-857
TijdschriftAgeing & Society
Volume30
Nummer van het tijdschrift5
DOI's
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit