Wer in optinksel fan de Scheltema's: Auke Wybes fan Hylpen

G. Blom

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Pagina's (van-tot)12-13
Aantal pagina's2
TijdschriftUt de Smidte fan de Fryske Akademy
Volume16
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - 1982

Citeer dit