Werd de Gouden Eeuw uit turf geboren?: over het energieverbruik in de Republiek in de zeventiende en achtiende eeuw

J.L. van Zanden

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

342 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)484-499
TijdschriftTijdschrift voor geschiedenis
Volume110
StatusGepubliceerd - 1997

Citeer dit