Wereld tot 2050 steeds grijzer: grote verschuivingen per regio en per land

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

572 Downloads (Pure)

Samenvatting

Nederland vergrijst,Europa vergrijst,de hele mensheid vergrijst.Bijna alle landen vergrijzen,maar niet allemaal in dezelfde mate en in hetzelfde tempo.Op dit moment is Japan het meest en Niger het minst vergrijsde land.In Japan maken de autoriteiten zich zorgen over hoe ze nu en straks de ouderen moeten onderhouden,in Niger over hoe ze het grote aantal kinderen een menswaardig bestaan kunnen bieden. Volgens een zojuist verschenen VN-rapport is Macau tegen 2050 het meest vergrijsde land,Liberia en Niger het minst. Later deze eeuw wordt Europa als eerste weer wat ‘groener’.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)4-6
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume24
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit