Wereldbevolking van 7½ naar 11 miljard?

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

42 Downloads (Pure)

Samenvatting

Stond de teller in 2011 nog op 7 miljard, inmiddels is de wereld­bevolking de grens van 7½ miljard mensen gepasseerd. En hoewel het groeitempo daalt verwachten de Verenigde Naties nog een verdere bevolkingsgroei, op de lange termijn mogelijk tot ruim 11 miljard mensen.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)8
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume33
Nummer van het tijdschrift7
StatusGepubliceerd - 2017

Citeer dit