Werken na de AOW-leeftijd: wat vinden werkgevers?

J. Oude Mulders, O.C. Tunney

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

12 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5-7
TijdschriftDemos: bulletin over bevolking en samenleving
Volume36
Nummer van het tijdschrift4
StatusGepubliceerd - apr. 2020

Citeer dit