Werkgever is positiever geworden over productiviteit oudere werknemer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

30 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)139-141
TijdschriftEconomisch Statistische Berichten
Volume103
Nummer van het tijdschrift4759
StatusGepubliceerd - 15 mrt. 2018

Citeer dit