Werkgevers willen flexibele AOW voor hun werknemers

H.P. van Dalen, K. Henkens, J. Oude Mulders

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

De roep om een flexibele AOW-leeftijd wordt steeds luider. Van werknemerszijde is dat begrijpelijk, maar hoe staat het met de mening van werkgevers? Nieuw NIDI-onderzoek van Van Dalen, Henkens en Oude Mulders laat zien dat werkgevers worstelen met langer doorwerken en in hoge mate voor een flexibele AOW-leeftijd zijn. De weerstand tegen de wijze waarop nu de AOW-leeftijd gekoppeld wordt aan de levensverwachting is vooral hoog onder werkgevers die zich zorgen maken over de consequenties van het langer doorwerken.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 09 okt. 2017

Citeer dit