Werknemers nemen meer pensioenrisico met tijd dan met geld

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

Pensioenfondsen zijn naarstig op zoek naar oplossingen om het Nederlandse stelsel te behouden. Meer risicobereidheid van hun deelnemers dan wel minder ambitie zijn veel geopperde opties. In veel reken- en denkexercities blijft men echter vastzitten in standaardmodellen waarin werknemers ‘betalen’ voor het nemen van risico met een lager of een hoger pensioeninkomen. Van Dalen en Henkens proberen het over een andere boeg te gooien en laten in een pilotstudie zien dat werknemers bereid zijn meer risico te nemen als ze mogen ‘betalen’ met tijd – langer doorwerken of eerder uittreden – dan wanneer ze betalen met (spaar)geld.
Originele taal-2Nederlands
TijdschriftMe Judice
StatusGepubliceerd - 27 mrt. 2015

Citeer dit