Werkstakingen 1900-2004

S. van der Velden, J. van Cruchten, R. Kuiper

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijk

Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)29-37
Aantal pagina's9
TijdschriftSociaal-economische trends. Statistisch kwartaalblad over arbeidsmarkt, sociale zekerheid en inkomen
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit