Werkwoordclusters en de grammatica van de rechterperiferie

S. Barbiers

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

476 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)160-187
Aantal pagina's27
TijdschriftNederlandse Taalkunde
Volume13
Nummer van het tijdschrift2
StatusGepubliceerd - 2008

Citeer dit