Werkwoordsvolgorde in de rechterperiferie van de Nederlandse zin

H.J. Bennis, E. Coussé

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

305 Downloads (Pure)
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)1-9
TijdschriftTaal en Tongval. Themanummer
Volume64
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2013

Citeer dit