West hat, west is: it helptiidwurd fan it perfektum by 'wêze'

E. Hoekstra, H. Wolf

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)85-105
TijdschriftUs Wurk. Tydskrift foar frisistyk
Volume53
StatusGepubliceerd - 2005

Citeer dit