Western Marxism and the Soviet Union. A Survey of Critical Theories and Debates Since 1917. Paperback edition

Onderzoeksoutput: Boek/RapportBoekWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
Plaats van productieChicago
UitgeverijHaymarket
Aantal pagina's391
ISBN van geprinte versie978-1931859-69-1
StatusGepubliceerd - 2009

Citeer dit