Wetenschappers en amateurs slaan de handen ineen: Portable Antiquities of the Netherlands (PAN) toont al 11.500 objecten online

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

7 Downloads (Pure)

Samenvatting

Metaalvondsten uit privéverzamelingen worden binnen het PAN-project geïnventariseerd, op een systematische manier beschreven en beschikbaar gesteld voor wetenschappelijk en erfgoedonderzoek.
Originele taal-2Nederlands
Pagina's (van-tot)5
Aantal pagina's1
TijdschriftE-Data & Research
Volume13
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2018

Citeer dit