Wetenschapsmeters zetten hun beste beentje voor

P. Wouters

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  36 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  TijdschriftTrouw
  StatusGepubliceerd - 1995

  Citeer dit