Wethâlder yn Fryslân: amt, weryndieling en dualisme

P. Hemminga

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

82 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)91-121
Aantal pagina's30
TijdschriftIt Beaken
Volume72
Nummer van het tijdschrift1/2
StatusGepubliceerd - 2010

Citeer dit