We’ve Always Been Digital

A. Meroño-Peñuela

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Samenvatting

A Reaction to ‘Historical Reflections: We’ve Never Been Digital’, by Thomas Haigh, in Communications of the ACM, September 2014, Vol. 57, No. 9
Originele taal-2Engels
Artikelnummer3
TijdschrifteHumanities Magazine
Volume4
StatusGepubliceerd - 2015

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'We’ve Always Been Digital'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Citeer dit