WGA activates human T lymphocytes by stimulation of phosphoinositide hydrolysis

J.C. Clevers, A. de Bresser, H. Kleinveld, F.H.J. Gmelig-Meyling, R.E. Ballieux

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

126 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)3180-3183
TijdschriftJournal of Immunology
Volume136
StatusGepubliceerd - 1986

Citeer dit

Clevers, J. C., Bresser, A. D., Kleinveld, H., Gmelig-Meyling, F. H. J., & Ballieux, R. E. (1986). WGA activates human T lymphocytes by stimulation of phosphoinositide hydrolysis. Journal of Immunology, 136, 3180-3183.