What a difference a colon makes: how superficial factors influence subsequent citation

Maarten van Wesel, S. Wyatt, Jeroen ten Haaf

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  841 Downloads (Pure)
  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)1601-1615
  TijdschriftScientometrics
  Volume98
  Nummer van het tijdschrift3
  DOI's
  StatusGepubliceerd - mrt 2014

  Citeer dit