It Nut fan Oersettingen, Twatalichheid en Literatuer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

10 Downloads (Pure)
Vertaalde titel van de bijdrageWhat are translations, bilingualism and literature good for?
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)11-11
Aantal pagina's1
TijdschriftFriesch Dagblad
Volume2016
Nummer van het tijdschrift11-05
StatusGepubliceerd - 05 nov. 2016

Citeer dit