It Nut fan Oersettingen, Twatalichheid en Literatuer

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelPopulair

9 Downloads (Pure)
Originele taal-2Fries
Pagina's (van-tot)11-11
Aantal pagina's1
TijdschriftFriesch Dagblad
Volume2016
Nummer van het tijdschrift11-05
StatusGepubliceerd - 05 nov 2016

Citeer dit