What Are You Trying to Say? — The Interface as an Integral Element of Argument

T.L. Andrews, Joris J. van Zundert

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijkpeer review

64 Downloads (Pure)
Originele taal-2Engels
Pagina's29-30
Aantal pagina's2
StatusGepubliceerd - 2016

Citeer dit