What can be learned from and done with micro-census data? Roundtable discussion Historical census microdata and the future of historical demography

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan conferentiePaperWetenschappelijk

Originele taal-2Niet gedefinieerd
StatusGepubliceerd - 2012

Citeer dit