What can hashtags tell us about minority languages on Twitter? A comparison of #cymraeg, #frysk and #gaeilge

Sarah McMonagle (Co-auteur), Daniel Cunliffe, L. Jongbloed-Faber, Paul Jarvis

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)32-49
Aantal pagina's18
TijdschriftJournal of Multilingual and Multicultural Development
Volume40
Nummer van het tijdschrift1
Vroegere onlinedatum23 apr 2018
DOI's
StatusGepubliceerd - 2019

Citeer dit