What can hashtags tell us about minority languages on Twitter? A comparison of #cymraeg, #frysk, and #gaeilge

Sarah McMonagle*, Daniel Cunliffe, Lysbeth Jongbloed-Faber, Paul Jarvis

*Bijbehorende auteur voor dit werk

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'What can hashtags tell us about minority languages on Twitter? A comparison of #cymraeg, #frysk, and #gaeilge'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences