What can we learn from natural apomicts?

P. Van Baarlen, M.H. Verduijn, P.J. Van Dijk

  Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

  Originele taal-2Engels
  Pagina's (van-tot)43-44
  TijdschriftTrends in Plant Science
  Volume4
  Nummer van het tijdschrift2
  DOI's
  StatusGepubliceerd - 1999

  Citeer dit