What does the Web represent? From virtual ethnography to web indicators

A. Scharnhorst, P. Wouters, P. van den Besselaar

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

2 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Aantal pagina's3
TijdschriftCybermetrics
Volume10
Nummer van het tijdschrift1
StatusGepubliceerd - 2006

Citeer dit