What drives anti-immigrant sentiments online? A novel approach using Twitter

A. Menshikova, F. van Tubergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

Originele taal-2Engels
TijdschriftEuropean Sociological Review
DOI's
StatusE-pub ahead of print - 27 jan. 2022

Citeer dit