What drives anti-immigrant sentiments online? A novel approach using Twitter

A. Menshikova, F. van Tubergen

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelWetenschappelijkpeer review

4 Citaten (Scopus)
Originele taal-2Engels
Pagina's (van-tot)694-706
TijdschriftEuropean Sociological Review
Volume38
Nummer van het tijdschrift5
Vroegere onlinedatum07 feb. 2022
DOI's
StatusGepubliceerd - 01 okt. 2022

Citeer dit