What family support will dependent elders have in 2030? European projections

Onderzoeksoutput: Bijdrage aan wetenschappelijk tijdschrift/periodieke uitgaveArtikelProfessioneel

Vingerafdruk

Duik in de onderzoeksthema's van 'What family support will dependent elders have in 2030? European projections'. Samen vormen ze een unieke vingerafdruk.

Arts & Humanities

Social Sciences

Medicine & Life Sciences